Modalitats de participació

Es disposa de 3 modalitats de participació diferents: dos amb parcel·la pròpia i una de participació a les parcel·les comunals. Actualment ja tenim totes les parcel·les adjudicades, queden només places a la Modalitat C de participació a l’hort comunal. Si t’interessa participar d’aquesta modalitat o constar a la llista d’espera com a sol·licitant de parcel·la individual pots enviar-nos un missatge omplint el formulari que trobaràs en aquesta pàgina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalitat A

Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la personal, familiar o grupal de 24,3m2 de superfície. Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i cursos de formació impartits en l’espai de l’hort (2h/mes). Quota a partir de 10,50 €/mes*. 32 parcel·les disponibles.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalitat B

Disposar i assumir el cultiu d’una parcel·la personal, familiar o grupal de 36,5m2 de superfície. Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Assistir als tallers i cursos de formació impartits en l’espai de l’hort (2h/mes). Quota a partir de 13,90 €/mes*. 16 parcel·les disponibles.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalitat C

Participar en les dinàmiques col·lectives de cultiu de l’hort comunal, de jardineria ecològica i/o altres pràctiques. Quota a partir de 2,40 €/mes*. 16 places disponibles.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Les quotes estan subjectes al pressupost anual i poden variar en funció del nombre d’integrants.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La comunitat | Modalitats de participació | Condicions de participació | Drets i deures dels participants