L’hort com a espai

A nivell espacial, i com a resultat dels passos assolits fins al moment, l’hort comunitari disposa de la següent relació d’espais i equipaments:

 • Un zona d’hort comunal, on desenvolupar activitats comunitàries d’aprenentatge col·lectiu, de formació i cohesió. En total 391,3m2.
 • Una zona d’hort personal o grupal, on cada hortolà pot desenvolupar el seu propi cultiu ecològic. Donades les diferents disponibilitats de temps i necessitats es disposa de tres tipologies de parcel·la: 20 parcel·les de 36,5m2, 6 parcel·les de 48,6m2 i 14 parcel·les de 24,3m2. En total 1.361,9m2.
 • Pròximament d’una zona d’hort en taulells elevats, on integrar persones amb problemes de mobilitat.
 • Un hivernacle, on fer planter col·lectivament. En total 31,9m2.
 • Una zona de lleure i d’apropiació per esdeveniments vinculats a l’agroecologia i a l’alimentació.
 • Una zona de jardí mediterrani.
 • Un espai de canviador. En total 8,2m2.
 • Un espai tècnic i de magatzem. En total 8,2m2.
 • Una zona de compostatge comunitari, on gestionar els residus orgànics de l’hort i d’altres procedents de la fracció orgànica domèstica del veïnat. En total 4 espais de 120cm x 120cm x 150cm.
 • Diferents espais d’emmagatzematge, on guardar adequadament les eines i materials comuns i particulars. En total 60 armaris de 58cm x 58cm x 145cm.
 • Una tanca perimetral de protecció de l’àmbit de l’hort.

Plànol parcel·les