Objectius

L’Hort comunitari de Mira-sol s’orienta a l’assoliment de diferents objectius, vinculats principalment a tres tipus de funcions de l’agricultura ecòlogica urbana.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Funció productiva

Oferir un espai de productivitat agroecològica d’autoconsum per a tots els col·lectius de barri, i especialment per a la infància, la joventut, les persones jubilades, i persones desocupades.

L’hort ofereix tant la possibilitat de disposar d’aliments frescos i de qualitat, com la possibilitat de descobrir o retrobar-se amb la capacitat productiva d’un mateix; factor que sovint acompanya al fet de sentir-se útil i de millorar l’estima i seguretat personal.

Dins d’aquesta funció, a més a més, es pot desenvolupar també la gestió activa dels recursos del barri: acostant al tancament del cicle de la matèria orgànica mitjançant sistemes de recollida de la fracció orgànica generada al barri i al propi hort; o facilitant la gestió sostenible de l’aigua a través de tècniques de minimització de l’ús d’aquest recurs.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Funció social

Generar àmbits de cohesió i convivència que permetin socialitzar-se, esbargir-se, gaudir, mitjançant activitats de trobada veïnal intergeneracional.

L’hort, gràcies a la seva condició d’àmbit de treball compartit, d’intercanvi i d’autoresponsabilització, pot esdevenir un espai a l’aire lliure que serveixi de lloc de trobada informal i on es puguin generar nous contactes interpersonals dins de la comunitat, tot reforçant el teixit social del barri.

Aquesta possibilitat ve incentivada addicionalment per la situació de l’hort al costat del Casal Mira-sol, ja que aquest és ja un espai de referència per a múltiples col·lectius, on hi conflueixen per realitzar activitats diverses: la gent gran, el casal de joves, els infants i adults que participen als tallers i espectacles, els alumnes de PQPI, les famílies de l’espai familiar, i fins hi tot la comunitat educativa de l’Escola Catalunya. L’hort pot esdevenir un espai obert a aquesta col·lectivitat i tot oferint un àmbit d’integració i diàleg.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Funció formativa

Formar en tècniques i procediments d’horticultura, i alimentació sana i de temporada segons els principis de l’agricultura ecològica.

L’hort, plantejat com un espai de formació i d’intercanvi de coneixements, pot esdevenir un espai educatiu formal i informal de les tècniques d’horticultura, un espai on es poden arribar a compartir gran nombre de valors vinculats a l’ecologia, l’alimentació sana i de temporada, i la vida saludable. A través de l’aprenentatge de com cultivar les hortalisses, de com cuinar-les i de com aprofitar el rebuig orgànic que generen, és possible descobrir molts criteris de sostenibilitat urbana.

Paral·lelament, l’aprenentatge de noves possibilitats d’obtenció d’aliments pot incidir favorablement en la transmissió de valors de responsabilitat i autonomia per a col·lectius com la infància, l’adolescència i la gent gran, i també per a persones amb diversitat funcional.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Introducció | Objectius | Procés participatiu | Els horts urbans a Sant Cugat